SPRENDIMŲ PRITAIKYMAS
Specializuotos ir adaptuojamos klientų aptarnavimo sistemos

Klientų aptarnavimo veiklos organizavimas įmonėje - labai svarbi verslo rinkodaros dalis. Formuojant šiuos procesus labai svarbu atsižvelgti į klientų poreikius, proceso organizavimo racionalumą bei efektyvumą įmonės viduje. Nesudėtingas ir lengvai prieinamas informacijos pasiekiamumas, aukšta klientų aptarnavimo kokybė yra didelis konkurencinis pranašumas rinkoje. Kokią pridedamąją vertę sukuria genialūs sprendimai gimę įmonės viduje, jeigu klientai negali apie tai sužinoti?  
Šiuolaikinio verslo principas - glaudus įmonių bendravimas su klientais, yra realizuojamas pasitelkiant ne tik telefoną, bet ir kitas komunikacijos priemones: faksą, elektroninį paštą, interneto svetainę. Didėjant informacijos srautams efektyvus skirtingais kanalais atėjusių užklausų valdymas tampa vis rimtesne biurų problema. Skambučių, elektroninės korespondencijos ar užklausų iš interneto svetainės paskirstymas reikalauja vis daugiau žmogiškųjų išteklių ir laiko sąnaudų, todėl daugeliu atvejų galėtų padėti įsteigti kontaktų centrai.
Mūsų įmonės komandos uždavinys - sukurti, adaptuoti ir įdiegti  sprendimus, kurie padėtų formuoti klientų aptarnavimo kultūrą įvertinant klientų lūkesčius ir poreikius, bei suteiktų galimybę šį procesą profesionaliai suvaldyti. Formuodami sprendimus, orientuojamės į efektyvią bei rezultatyvią klientų aptarnavimo veiklos organizavimą, funkcijų išgryninimą bei aptarnavimo sistemos sąnaudų sumažinimą inovatyviausių ir racionaliausių technologijų pagrindu.Kl. aptarnavimo sistemos maz. im
Kl. aptarnavimo sistemos did. im
specializuoti sprendimai
specializuoti sprendimai